Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników do zapisania się do serwisu powiadamiania o publikacjach czasopisma. Rejestracja jest możliwa pod linkiem Zarejestruj na górze strony głównej. Po rejestracji czytelnik będzie otrzymywał e-mailem spis treści każdego nowego wydania czasopisma. Lista umożliwia także czasopismu ustalenie określonego poziomu wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz Politykę prywatności, w której zawarto zapewnienie, że imiona, nazwiska i adresy e-mailowe czytelników nie będą wykorzystywane do innych celów.