Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście zasobów czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Ponadto informujemy, że system open source czasopisma umożliwia bibliotekom udostępnienie wykładowcom hostingu czasopism, które współredagują (zobacz Systemy Open Source).